Jak Naprawić Uszkodzone Archiwum RAR używając WinRAR

Archiwa RAR są powszechnie używane do kompresji plików i folderów, umożliwiając łatwe przechowywanie i udostępnianie dużych ilości danych. Niestety, czasem zdarza się, że archiwa RAR mogą ulec uszkodzeniu, co może prowadzić do problemów z otwieraniem i dekompresją plików. Na szczęście WinRAR, jedno z najpopularniejszych narzędzi do kompresji, oferuje funkcję naprawy uszkodzonych archiwów. W tym artykule przedstawimy krok po kroku, jak naprawić uszkodzone archiwum RAR używając WinRAR.

Co to jest uszkodzone archiwum RAR?

Uszkodzone archiwum RAR to plik kompresji, który został częściowo lub całkowicie uszkodzony z powodu różnych czynników, takich jak błędy podczas pobierania, problemy z dyskiem twardym, ataki wirusów lub inne problemy techniczne. Uszkodzenie to może uniemożliwić dostęp do zawartych w archiwum plików.

Przyczyny uszkodzenia archiwum RAR

 • Błędy podczas pobierania: Przerwania lub błędy podczas pobierania pliku mogą prowadzić do uszkodzenia archiwum.
 • Problemy z dyskiem twardym: Uszkodzenia sektorów na dysku twardym mogą powodować problemy z plikami.
 • Ataki wirusów: Złośliwe oprogramowanie może uszkodzić pliki na komputerze.
 • Nieprawidłowe zamknięcie systemu: Nagłe wyłączenie komputera może prowadzić do uszkodzenia otwartych plików.

Jak naprawić uszkodzone archiwum RAR za pomocą WinRAR

Krok 1: Otwórz uszkodzone archiwum RAR w WinRAR

 1. Uruchom WinRAR: Kliknij dwukrotnie ikonę WinRAR, aby otworzyć program.
 2. Otwórz archiwum: Przejdź do lokalizacji uszkodzonego archiwum RAR, klikając „File” (Plik) w menu głównym, a następnie „Open archive” (Otwórz archiwum). Wybierz uszkodzony plik RAR i kliknij „Open” (Otwórz).

Krok 2: Uruchom narzędzie do naprawy

 1. Kliknij narzędzie naprawy: W interfejsie WinRAR kliknij ikonę „Repair” (Napraw) znajdującą się w pasku narzędzi lub wybierz „Tools” (Narzędzia) z menu, a następnie „Repair archive” (Napraw archiwum).

Krok 3: Wybierz miejsce docelowe i rozpocznij naprawę

 1. Wybierz opcje naprawy: W oknie „Repairing file” (Naprawianie pliku) upewnij się, że jest zaznaczona opcja „Treat the corrupt archive as RAR” (Traktuj uszkodzone archiwum jako RAR).
 2. Wybierz lokalizację: Wybierz miejsce docelowe dla naprawionego pliku. Domyślnie WinRAR zapisze naprawione archiwum w tej samej lokalizacji, co oryginalne, dodając prefiks „fixed” do nazwy pliku.
 3. Rozpocznij naprawę: Kliknij „OK”, aby rozpocząć proces naprawy. WinRAR zacznie skanować i naprawiać uszkodzone archiwum.

Krok 4: Sprawdź naprawione archiwum

 1. Otwórz naprawione archiwum: Po zakończeniu procesu naprawy WinRAR wyświetli komunikat o zakończeniu naprawy. Przejdź do lokalizacji naprawionego pliku i otwórz go w WinRAR, aby upewnić się, że pliki zostały poprawnie naprawione.
 2. Wyodrębnij pliki: Jeśli naprawa zakończyła się sukcesem, możesz wyodrębnić pliki z naprawionego archiwum, klikając prawym przyciskiem myszy na plik i wybierając „Extract here” (Wyodrębnij tutaj) lub „Extract to [folder]” (Wyodrębnij do [folderu]).

Wskazówki i porady

 • Tworzenie kopii zapasowych: Regularne tworzenie kopii zapasowych ważnych plików i archiwów może zapobiec utracie danych w przypadku uszkodzenia pliku.
 • Weryfikacja pobranych plików: Po pobraniu dużych plików z internetu zawsze sprawdzaj ich integralność za pomocą sum kontrolnych (np. MD5, SHA-1).
 • Aktualizacja oprogramowania: Upewnij się, że używasz najnowszej wersji WinRAR, aby korzystać z najnowszych funkcji i poprawek błędów.

Alternatywne metody naprawy

Jeśli narzędzie do naprawy WinRAR nie jest w stanie naprawić uszkodzonego archiwum, można spróbować innych metod:

 • Użyj innych programów do kompresji: Programy takie jak 7-Zip mogą czasem otworzyć i naprawić uszkodzone archiwa, których nie można naprawić za pomocą WinRAR.
 • Odzyskiwanie plików z kopii zapasowych: Jeśli masz kopie zapasowe uszkodzonych plików, użyj ich, aby odzyskać utracone dane.
 • Skorzystaj z profesjonalnych usług odzyskiwania danych: W przypadku poważnych uszkodzeń, profesjonalne usługi odzyskiwania danych mogą pomóc w przywróceniu plików.

Podsumowując

Naprawa uszkodzonego archiwum RAR za pomocą WinRAR jest prostym i skutecznym procesem, który może uratować Twoje dane przed utratą. Znajomość kroków opisanych w tym przewodniku pozwoli Ci szybko i sprawnie naprawić uszkodzone pliki, zwiększając efektywność i bezpieczeństwo Twojej pracy z archiwami. Pamiętaj o regularnym tworzeniu kopii zapasowych i aktualizowaniu oprogramowania, aby minimalizować ryzyko uszkodzeń plików w przyszłości.