Jak Używać 7-Zip do Kompresji i Dekompresji Plików

7-Zip jest darmowym, otwartoźródłowym narzędziem do kompresji i dekompresji plików, które jest cenione za swoją wydajność i wszechstronność. Program obsługuje szeroki zakres formatów plików, takich jak ZIP, RAR, TAR, GZIP i oczywiście własny format 7z, który oferuje wysoką kompresję.

Kompresja plików za pomocą 7-Zip

Kompresja Jednego Pliku

 1. Wybierz plik: Znajdź plik, który chcesz skompresować. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz „Dodaj do archiwum”: Z menu kontekstowego wybierz opcję „7-Zip” i kliknij „Dodaj do archiwum…”.
 3. Skonfiguruj opcje kompresji:
  • Format archiwum: Wybierz format archiwum (np. 7z, ZIP).
  • Poziom kompresji: Wybierz poziom kompresji (np. Normalny, Wysoki).
  • Podział na wolumeny: Jeśli chcesz podzielić archiwum na mniejsze części, wprowadź odpowiednią wartość.
 4. Utwórz archiwum: Kliknij „OK”, aby rozpocząć proces kompresji. Plik zostanie skompresowany i zapisany w wybranym formacie.

Kompresja Wielu Plików i Folderów za pomocą 7-zip

 1. Wybierz pliki lub foldery: Zaznacz pliki lub foldery, które chcesz skompresować.
 2. Dodaj do archiwum: Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone pliki/foldery i wybierz „7-Zip”, a następnie „Dodaj do archiwum…”.
 3. Skonfiguruj opcje: Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w sekcji „Kompresja Jednego Pliku”.
 4. Utwórz archiwum: Kliknij „OK”, aby rozpocząć proces kompresji.

Szyfrowanie Archiwów używając 7-zip

 1. Wybierz pliki: Zaznacz pliki, które chcesz skompresować i zaszyfrować.
 2. Dodaj do archiwum: Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone pliki, wybierz „7-Zip” i kliknij „Dodaj do archiwum…”.
 3. Skonfiguruj szyfrowanie:
  • Hasło: Wprowadź hasło w polu „Wprowadź hasło” oraz „Powtórz hasło”.
  • Metoda szyfrowania: Upewnij się, że pole „Szyfruj nazwy plików” jest zaznaczone.
 4. Utwórz archiwum: Kliknij „OK”, aby utworzyć zaszyfrowane archiwum.

Dekompresja Plików za Pomocą 7-Zip

Rozpakowanie pojedynczego Archiwum

 1. Wybierz archiwum: Znajdź archiwum, które chcesz rozpakować. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz „Wyodrębnij tutaj”: Z menu kontekstowego wybierz opcję „7-Zip” i kliknij „Wyodrębnij tutaj”, aby rozpakować pliki w bieżącym folderze.
 3. Wprowadź hasło: Jeśli archiwum jest zaszyfrowane, wprowadź hasło.

Dekompresja do wybranego folderu

 1. Wybierz archiwum: Znajdź archiwum, które chcesz rozpakować. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz „Wyodrębnij do…”: Z menu kontekstowego wybierz opcję „7-Zip” i kliknij „Wyodrębnij do…”.
 3. Wybierz lokalizację: Wybierz folder, do którego chcesz wyodrębnić pliki.
 4. Rozpakuj pliki: Kliknij „OK”, aby rozpocząć proces dekompresji.

Rozpakowanie wielu plików za pomocą 7-zip

 1. Wybierz archiwa: Zaznacz wiele archiwów, które chcesz rozpakować.
 2. Dodaj do archiwum: Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone archiwa i wybierz „7-Zip”, a następnie „Wyodrębnij tutaj” lub „Wyodrębnij do [nazwa folderu]”.
 3. Rozpakuj pliki: 7-Zip rozpakowuje wszystkie zaznaczone archiwa do wybranego folderu.

Zaawansowane Funkcje 7-Zip

Tworzenie Samorozpakowującego się Archiwum

 1. Wybierz pliki: Zaznacz pliki, które chcesz skompresować w samorozpakowujące się archiwum.
 2. Dodaj do archiwum: Kliknij prawym przyciskiem myszy na zaznaczone pliki, wybierz „7-Zip” i kliknij „Dodaj do archiwum…”.
 3. Wybierz opcje:
  • Format archiwum: Wybierz „7z”.
  • Samorozpakowujące się archiwum (SFX): Zaznacz opcję „Utwórz SFX archiwum”.
 4. Utwórz archiwum: Kliknij „OK”, aby utworzyć samorozpakowujące się archiwum.

Testowanie Integralności Archiwum używając 7-zip

 1. Wybierz archiwum: Znajdź archiwum, które chcesz przetestować. Kliknij na nim prawym przyciskiem myszy.
 2. Wybierz „Testuj archiwum”: Z menu kontekstowego wybierz opcję „7-Zip” i kliknij „Testuj archiwum”.
 3. Testowanie: 7-Zip sprawdzi integralność archiwum i wyświetli wyniki.

Używanie 7-Zip z Linii Poleceń

 1. Uruchom wiersz poleceń: Otwórz wiersz poleceń systemu Windows.
 2. Przejdź do katalogu 7-Zip: Użyj komendy cd do przejścia do katalogu, w którym zainstalowany jest 7-Zip (np. cd "C:\Program Files\7-Zip").
 3. Kompresja: Użyj komendy 7z a archive.7z file1.txt file2.txt do utworzenia archiwum.
 4. Dekompresja: Użyj komendy 7z x archive.7z do rozpakowania archiwum.

Podsumowując

7-Zip jest wszechstronnym i wydajnym narzędziem do kompresji i dekompresji plików. Dzięki temu przewodnikowi krok po kroku możesz efektywnie używać 7-Zip do zarządzania swoimi plikami, zarówno poprzez prostą kompresję, jak i zaawansowane funkcje, takie jak szyfrowanie i tworzenie samorozpakowujących się archiwów.