Najważniejsze Skróty Klawiszowe w WinRAR

WinRAR to jedno z najbardziej popularnych narzędzi do kompresji i dekompresji plików, oferujące szeroki zakres funkcji, które ułatwiają zarządzanie archiwami. Program ten jest znany z intuicyjnego interfejsu i dużej wydajności. Aby jeszcze bardziej przyspieszyć i usprawnić pracę z WinRAR, warto znać i używać skrótów klawiszowych. Skróty te pozwalają na szybkie wykonywanie często powtarzających się czynności bez potrzeby korzystania z menu. W tym artykule przedstawimy najważniejsze i przydatne skróty klawiszowe w WinRAR.

Dlaczego Warto Używać Skrótów Klawiszowych w WinRAR?

Skróty klawiszowe w WinRAR pozwalają na:

  • Zwiększenie efektywności pracy: Szybsze wykonywanie zadań bez potrzeby przerywania pracy na klawiaturze.
  • Oszczędność czasu: Szybkie wykonywanie często używanych poleceń.
  • Łatwiejsze zarządzanie plikami: Intuicyjne wykonywanie operacji na plikach i folderach.

Najważniejsze Skróty Klawiszowe w WinRAR

Skróty Klawiszowe do Podstawowych Operacji

Alt + A: Dodaj pliki do archiwum
Użyj tego skrótu, aby szybko otworzyć okno dodawania plików do nowego lub istniejącego archiwum.

Alt + E: Wyodrębnij pliki
Służy do otwierania okna wyodrębniania plików z wybranego archiwum.

Alt + R: Napraw archiwum
Ten skrót otwiera narzędzie do naprawy uszkodzonych archiwów.

Alt + I: Wyświetl informacje o archiwum
Pozwala na szybkie wyświetlenie szczegółowych informacji na temat wybranego archiwum.

Alt + V: Zweryfikuj archiwum
Umożliwia szybkie sprawdzenie integralności plików w archiwum.

Skróty Klawiszowe do Nawigacji i Wyboru Plików

Ctrl + A: Zaznacz wszystko
Zaznacza wszystkie pliki i foldery w bieżącym katalogu.

Ctrl + D: Odznacz wszystko
Odznacza wszystkie zaznaczone pliki i foldery.

Ctrl + F: Wyszukaj pliki
Otwiera okno wyszukiwania plików w bieżącym katalogu lub archiwum.

Ctrl + P: Przejdź do rodzica
Przenosi do katalogu nadrzędnego w strukturze folderów.

Ctrl + S: Sortuj pliki
Otwiera menu sortowania, które pozwala na zmianę kryteriów sortowania plików.

Skróty Klawiszowe do Operacji na Archiwach

Ctrl + Z: Cofnij ostatnią operację
Umożliwia cofnięcie ostatnio wykonanej operacji.

Ctrl + N: Utwórz nowe archiwum
Otwiera okno tworzenia nowego archiwum.

Ctrl + K: Dodaj komentarz do archiwum
Pozwala na dodanie komentarza tekstowego do wybranego archiwum.

Ctrl + U: Usuń archiwum
Usuwa wybrane archiwum.

Ctrl + Q: Wyświetl szczegóły archiwum
Otwiera okno z szczegółowymi informacjami na temat wybranego archiwum.

Skróty Klawiszowe do Zaawansowanych Funkcji

Shift + Del: Usuń bez przenoszenia do kosza
Trwale usuwa wybrane pliki lub foldery bez przenoszenia ich do kosza.

Shift + F4: Edytuj plik
Otwiera wybrany plik do edycji w domyślnym edytorze tekstu.

Shift + F5: Zmiana nazwy pliku lub folderu
Umożliwia zmianę nazwy wybranego pliku lub folderu.

Shift + F6: Utwórz nowy folder
Tworzy nowy folder w bieżącym katalogu.

Shift + F7: Przełącz widok między szczegółami a miniaturami
Zmienia sposób wyświetlania plików i folderów między szczegółowym widokiem a widokiem miniatur.

Skróty Klawiszowe do Ustawień i Narzędzi

Ctrl + O: Otwórz archiwum
Umożliwia szybkie otwarcie istniejącego archiwum.

Ctrl + E: Eksploruj archiwum
Otwiera eksplorator plików dla wybranego archiwum.

Ctrl + T: Wyświetl listę zadań
Otwiera listę bieżących zadań WinRAR.

Alt + S: Ustawienia
Otwiera okno ustawień programu, gdzie można dostosować różne opcje WinRAR.

Alt + H: Pomoc
Otwiera okno pomocy, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje na temat funkcji programu.

Podsumowując

Znajomość skrótów klawiszowych w WinRAR może znacząco zwiększyć efektywność pracy z tym narzędziem. Skróty te pozwalają na szybkie i intuicyjne wykonywanie różnych operacji, takich jak kompresja, dekompresja, zarządzanie archiwami oraz nawigacja w programie. Dzięki temu przewodnikowi masz teraz solidną wiedzę na temat najważniejszych i przydatnych skrótów klawiszowych w WinRAR, co pozwoli Ci jeszcze lepiej wykorzystać możliwości tego popularnego programu do kompresji plików.